รับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงทำงานด้านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

สวท รับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักงานด้านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ มาร่วมทำงานกับเราในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยผ่านสื่อ สมัครได้แล้ววันนี้ถึง15 มีนาคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราคือองค์กรสาธารณกุศลแห่งแรก ที่บุกเบิกงานวางแผนครอบครัวในประเทศไทย

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513 เป็นองค์กรสาธารณกุศลแห่งแรกที่เริ่มบุกเบิกงานวางแผนครอบครัวในประเทศไทย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้สมาคมฯ อยู่ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของพระองค์ โดยใช้ชื่อย่อว่า สวท และ สวท เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ International Planned Parenthood Federation (IPPF) ที่มีสมาชิกกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อบังคับ สวท

ข้อมูลเพิ่มเติมคำถามล่าสุด


สื่อวิดีทัศน์


แกลเลอรี่facebook print