สวท รับสมัครพยาบาลปฎิบัติงานในกรุงเทพฯ 1 ตำแหน่ง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรมตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัคร พยาบาล จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ คลินิก สวท เวชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด่วนมาก!!IPPF เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้าประจำสำนักงานในประเทศไทย

สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation : IPPF) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานสนับสนุนการวางแผนครอบครัวในทุกภูมิภาคทั่วโลกกว่า 130 ประเทศ ได้เปิดสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า สนใจส่งอีเมล์สมัครงานได้ที่ info@ppat.or.th, finance@ppat.or.th ภายในเดือนมิถุนายน 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

IPPF เชื่อมั่นประเทศไทยเปิดสำนักงานประจำภูมิภาคศูนย์กรุงเทพฯ

IPPF เชื่อมั่นประเทศไทย เปิดสำนักงานประจำภูมิภาคศูนย์กรุงเทพฯ โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ IPPF Hub มีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพของประชากรของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมคำถามล่าสุด


สื่อวิดีทัศน์


แกลเลอรี่facebook print