คณะกรรมการ

[et_pb_section bb_built=”1″ transparent_background_fb=”default” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_3″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_team_member name=”ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล” position=”นายก สมาคมฯ” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/aaaaaaaaaaaaaaaa.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=”text-align: center;||font-size: 14px;” custom_css_member_position=”text-align: center;” background_layout=”light” border_style=”solid” animation=”off” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.0.59″][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_team_member name=”ผศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์” position=”อุปนายก สมาคมฯ” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/FormatFactory2-suchada.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=” font-size: 14px;” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_team_member name=”พ.ญ.นันทา อ่วมกุล” position=”เลขาธิการ สมาคมฯ” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/nanta.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=” font-size: 14px;” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_team_member name=”ผศ.รอ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ” position=”เหรัญญิก สมาคมฯ” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/Manopchai.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=” font-size: 14px;” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_team_member name=”นางจิตนา พันธุฟัก” position=”นายทะเบียน สมาคมฯ” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/jintana.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=” font-size: 14px;” /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.0.59″][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_team_member name=”นางพรรณี แก่นสุวรรณ” position=”กรรมการ” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/Pannee.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=”||font-size: 14px;” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_team_member name=”ผศ.ดร. กอบกุล สรรพกิจจำนง” position=”กรรมการ” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/Kobkul.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=”||font-size: 14px;” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_team_member name=”นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น” position=”กรรมการ” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/Aremenao.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=”||font-size: 14px;” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_team_member name=”นายรัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข” position=”กรรมการ” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/ratanawat.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=”font-size: 14px;” /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.0.59″][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_team_member name=”ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ” position=”กรรมการ” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/Pramote.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=”font-size: 14px;” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_team_member name=”ศ.ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์” position=”กรรมการ” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/Apichat.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=”font-size: 14px;” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_team_member name=”นายธวัชชัย ไทยเขียว” position=”กรรมการ” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/Nichapat-1.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=”font-size: 14px;” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_team_member name=”นางสาวณิชาภัทร หอละเอียด” position=”กรรมการเยาวชน” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/Nichapat.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_title=”font-size: 14px;” /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.0.59″][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_team_member name=”นางสาววิภานันท์ บุษดี” position=”กรรมการเยาวชน” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/14-Vibhanan.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_main_element=” padding: 50px;” custom_css_title=”font-size: 14px;” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_team_member name=”นายภริศกร คืนคง” position=”กรรมการเยาวชน” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/15-Parissakorn.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_main_element=” padding: 50px;” custom_css_title=”font-size: 14px;” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_team_member name=”นายรชต เอี่ยมตระบุตร” position=”กรรมการเยาวชน” image_url=”/wp-content/uploads/2017/06/16-Rachata.jpg” _builder_version=”3.0.59″ custom_css_main_element=” padding: 50px;” custom_css_title=”font-size: 14px;” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]