fbpx

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครรองผู้อำนวยการ สวท 1 ตำแหน่ง
02/04/2019
สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
02/04/2019

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ (คลิก)

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320  ต่อ 135 (คุณยงยุทธ)

 

ดาวโหลดน์ใบสมัครได้ที่นี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *