ลงทะเบียนอาสาสมัคร

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.59″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

ลงทะเบียนอาสามัคร

[/et_pb_text][et_pb_contact_form _builder_version=”3.0.59″ captcha=”on” use_redirect=”off” input_border_radius=”4″ border_style=”solid” custom_button=”off” button_letter_spacing=”0″ button_icon_placement=”right” button_letter_spacing_hover=”0″ use_border_color=”on” border_color=”#000000″ email=”9cubepro@gmail.com”] [et_pb_contact_field field_title=”ชื่อ” field_type=”input” field_id=”name” required_mark=”on” fullwidth_field=”off” checkbox_checked=”off” min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22email%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ form_field_font_select=”default” form_field_font=”||||” use_border_color=”off” border_style=”solid” input_border_radius=”0″ /][et_pb_contact_field field_title=”นามสกุล” field_type=”input” field_id=”lastname” required_mark=”on” fullwidth_field=”off” checkbox_checked=”off” min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22email%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ form_field_font_select=”default” form_field_font=”||||” use_border_color=”off” border_style=”solid” input_border_radius=”0″ /][et_pb_contact_field field_id=”date” field_title=”วัน/เดือน/ปี เกิด” field_type=”input” checkbox_checked=”off” min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”numbers” required_mark=”on” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22name%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ fullwidth_field=”on” form_field_font_select=”default” form_field_font=”||||” input_border_radius=”0″ use_border_color=”off” border_style=”solid” /][et_pb_contact_field field_title=”วุฒิการศึกษา” field_type=”input” field_id=”degree” required_mark=”on” fullwidth_field=”off” checkbox_checked=”off” min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22email%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ form_field_font_select=”default” form_field_font=”||||” use_border_color=”off” border_style=”solid” input_border_radius=”0″ /][et_pb_contact_field field_title=”สาขา” field_type=”input” field_id=”saka” required_mark=”on” fullwidth_field=”off” checkbox_checked=”off” min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22email%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ form_field_font_select=”default” form_field_font=”||||” use_border_color=”off” border_style=”solid” input_border_radius=”0″ /][et_pb_contact_field field_title=”อาชีพ” field_type=”input” field_id=”work” required_mark=”on” fullwidth_field=”off” checkbox_checked=”off” min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22email%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ form_field_font_select=”default” form_field_font=”||||” use_border_color=”off” border_style=”solid” input_border_radius=”0″ /][et_pb_contact_field field_title=”ตำแหน่ง” field_type=”input” field_id=”position” required_mark=”on” fullwidth_field=”off” checkbox_checked=”off” min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22email%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ form_field_font_select=”default” form_field_font=”||||” use_border_color=”off” border_style=”solid” input_border_radius=”0″ /][et_pb_contact_field field_title=”ที่อยู่” field_type=”input” field_id=”Address” required_mark=”on” fullwidth_field=”on” checkbox_checked=”off” min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22email%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ form_field_font_select=”default” form_field_font=”||||” use_border_color=”off” border_style=”solid” input_border_radius=”0″ /][et_pb_contact_field field_title=”โทรศัพท์” field_type=”input” field_id=”tel” required_mark=”on” fullwidth_field=”off” checkbox_checked=”off” min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”numbers” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22name%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ form_field_font_select=”default” form_field_font=”||||” input_border_radius=”0″ use_border_color=”off” border_style=”solid” /][et_pb_contact_field field_title=”Email Address” field_type=”email” field_id=”Email” required_mark=”on” fullwidth_field=”off” checkbox_checked=”off” min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22name%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ form_field_font_select=”default” form_field_font=”||||” input_border_radius=”0″ use_border_color=”off” border_style=”solid” /][et_pb_contact_field field_title=”ID LINE” field_type=”input” field_id=”idline” required_mark=”on” fullwidth_field=”on” checkbox_checked=”off” min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22name%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ form_field_font_select=”default” form_field_font=”||||” input_border_radius=”0″ use_border_color=”off” border_style=”solid” /][et_pb_contact_field field_title=”สนใจร่วมงานด้าน” field_type=”text” field_id=”join” required_mark=”on” fullwidth_field=”on” checkbox_checked=”off” min_length=”0″ max_length=”0″ allowed_symbols=”all” conditional_logic=”off” conditional_logic_relation=”off” conditional_logic_rules=”%91{%22field%22:%22name%22,%22condition%22:%22is%22,%22value%22:%22%22}%93″ form_field_font_select=”default” form_field_font=”||||” input_border_radius=”0″ use_border_color=”off” border_style=”solid” /] [/et_pb_contact_form][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]