fbpx

คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ออกบูธสร้างภูมิให้เยาวชนป้องกันท้องป้องกันโรค

สวท ผ่านการประเมินมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรจาก IPPF
13/09/2019
ผนึกกำลัง 3 องค์กรภาคี ร่วมรณรงค์ป้องกัน “การท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น” สร้างอนาคตที่เราเลือกได้
27/09/2019

ช่วงเช้าที่ผ่าน(20/09/62) คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ร่วมออกบูธกิจกรรมให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2562 จังหวัดเชียงราย

#วันเยาวชนแห่งชาติ2562
#รู้ทันไม่ท้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *