สวท เปิดรับสมัครรองผู้อำนวยการสมาคมฯ

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวท เปิดรับสมัครรองผู้อำนวยการสมาคมฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวท จับมือ สปสช.หวังลดท้องไม่พร้อมในประเทศ

สวท จับมือ สปสช.จัดเวทีเสวนาวางยุทธศาสตร์ป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม หวังลดปัญหาการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ด้าน ผอ.สวท เผย หากทุกฝ่ายร่วมมือกันเชื่อลดท้องไม่พร้อมได้แน่นอน ขณะที่หมอเดว ชี้บุหรี่เหล้าตัวการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แนะผู้ปกครองดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เชื่อลดท้องไม่พร้อมได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวท ร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก พร้อมสนับสนุนโอกาสการศึกษาแก่เด็กต่างด้าว

สวท รณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ พร้อมร่วมมือองค์กรเครือข่ายสนับสนุนการเรียนการศึกษาแก่เด็กต่างด้าว

ข้อมูลเพิ่มเติมfacebook print