http://rh.anamai.moph.go.th/download/all_file/inde
https://www.facebook.com/PPATBANGKOK/photos/a.1470

เราคือองค์กรสาธารณกุศลแห่งแรก ที่บุกเบิกงานวางแผนครอบครัวในประเทศไทย

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513 เป็นองค์กรสาธารณกุศลแห่งแรกที่เริ่มบุกเบิกงานวางแผนครอบครัวในประเทศไทย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้สมาคมฯ อยู่ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของพระองค์ โดยใช้ชื่อย่อว่า สวท และ สวท เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ International Planned Parenthood Federation (IPPF) ที่มีสมาชิกกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวท รับสมัครหัวหน้าส่วนประเมินผล

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจน ให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชน และประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวท จับมือ 3 องค์กรลงนามความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน

สวท จับมือ 3 องค์กรลงนามความร่วมมือเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมลูกเสือแบบใหม่ เล็งขยายผลโรงเรียนสังกัด สพฐ.กว่า 40,000 แห่ง มั่นใจช่วยเยาวชนให้มีทักษะชีวิตได้อย่างแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติมคำถามล่าสุด


สื่อวิดีทัศน์


แกลเลอรี่facebook print