สวท รับสัมครพยาบาล 4 อัตราทำงานใน กทม. และหาดใหญ่

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรมตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัคร พยาบาลเต็มเวลา จำนวน 3 อัตรา และนอกเวลา จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ คลินิก สวท เวชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย คลินิก สวท เวชกรรม บางเขน คลิกนิก สวท เวชกรรม ดินแดง และคลินิก สวท เวชกรรม ป

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวท แจกถุงยางอนามัย!!ฟรี รับวันวาเลนไทน์หวั่นท้องไม่พร้อม

สวท แจกถุงยางอนามัยฟรีรับวันวาเลนไทน์ ห่วงเยาวชนมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้นหวั่นท้องไม่พร้อม แนะป้องกันตนเองดีที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวท จับมือ 50 โรงเรียนภาคใต้ หวังลดท้องไม่พร้อม

สวท จับมือ 50 โรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ สร้างแกนนำนักสื่อสารเรื่องเพศโดยให้เยาวชนสื่อสารกับเยาวชน หวังลดปัญหาการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ผู้บริหารสถาบันการศึกษาตอบรับ หากทุกฝ่ายร่วมมือกันเชื่อลดท้องไม่พร้อมได้แน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติมคำถามล่าสุด


สื่อวิดีทัศน์


แกลเลอรี่facebook print