สวท ร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก พร้อมสนับสนุนโอกาสการศึกษาแก่เด็กต่างด้าว

สวท รณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ พร้อมร่วมมือองค์กรเครือข่ายสนับสนุนการเรียนการศึกษาแก่เด็กต่างด้าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดศูนย์บริการวัยรุ่น!!!หวังเป็นแหล่งความรู้เพศศึกษาแก่วัยรุ่น

เปิดศูนย์บริการวัยรุ่น!!!หวังเป็นแหล่งความรู้เพศศึกษาแก่วัยรุ่น ในพื้นที่ ฟรี!!ชากาแฟ เน็ต พร้อมเปิดบริการแล้วตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 20.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวท บุก มีนบุรีโปลีเทคนิค รณรงค์ลดท้องไม่พร้อม

สวท บุก มีนบุรีโปลีเทคนิค เดินหน้ารณรงค์ลดปัญหาการท้องไม่พร้อมในสถานศึกษา หวังลดอัตราการท้องให้น้อยลง

ข้อมูลเพิ่มเติมfacebook print