สวท จัดงาน “เดิน-วิ่งมหากุศลน้อมรำลึก 115 พรรษาสมเด็จย่า”

สวท ร่วมกับ องค์กรรัฐเอกชนจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มหากุศลน้อมรำลึก 115 พรรษาสมเด็จย่า หวังปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มีเป็นต้นกล้าแห่งความดีตามแบบอย่างสมเด็จย่า เผยรายได้หลังหักค่าใช่จ่ายสมทบทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส และเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประชาชนแห่ร่วมงานคับคั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวท เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานหลายอัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวท จับมือเครือขายภาคี จัดงาน “เดิน-วิ่งมหากุศลน้อมรำลึก 115 พรรษาสมเด็จย่า”

สวท จับมือ องค์กรรัฐเอกชนจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มหากุศลน้อมรำลึก 115 พรรษาสมเด็จย่า หวังปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มีเป็นต้นกล้าแห่งความดีตามแบบอย่างสมเด็จย่า เผยรายได้หลังหักค่าใช่จ่ายสมทบทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส และเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สมัครเพียง 115 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 1,115 คนเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมคำถามล่าสุด


สื่อวิดีทัศน์


แกลเลอรี่facebook print