ขั้นตอนการแปลงเพศ

ถาม : ยงยุทธ/เชียงราย
เป็นกะเทย มีเพื่อนหลายคนไปแปลงเพศมา ต้องการทราบว่ามีขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง (จากชายเป็นหญิง)

ตอบ : นพ.สุกิจ วรธำรง
ก่อน อื่นคุณจะต้องได้รับการประเมินสภาพจิตและเตรียมความพร้อมจากจิตแพทย์ผู้มี ประสบการณ์เรื่องความเบี่ยงเบนทางเพศเสียก่อน เนื่องจากมีคนไข้จำนวนมากที่ไม่ได้ตรวจสภาพจิต แล้วไปทำการแปลงเพศผลก็คือ ไม่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตหลังผ่าตัด บางรายฆ่าตัวตายไปเลย จุดนี้เป็นจุดสำคัญประการแรกของผู้ที่ต้องการแปลงเพศ สำหรับต่างประเทศถ้าไม่มีใบรับรองจากจิตแพทย์ จะไม่มีแพทย์คนใดทำผ่าตัดให้เช่นเดียวกับประเทศไทย ศัลยแพทย์ที่มีมาตรฐานก็ไม่ทำผ่าตัดให้เหมือนกัน กรณีรายที่ผ่านการประเมินสภาพจิตแล้ว ขั้นต่อไปคือ การให้ฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อให้ร่างกายส่วนที่เกี่ยวกับเพศหญิงเติบโตเพียงพอ ส่วนมากใช้เวลาหลายเดือนจนเป็นปี (แต่ของไทยส่วนมากมักจะกินฮอร์โมนมาแล้วจากเพื่อนที่เป็นเหมือนๆกันตั้งแต่ เข้าสู่วัยรุ่น)

หลังจากนั้นจึงมาพบแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดในส่วนที่ ไม่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ ได้แก่ การเสริมหน้าอก การตัดลูกกระเดือก ทำตา เสริมขมับ เสริมจมูก เสริมคาง กำจัดขน เป็นต้น เมื่อการผ่าตัดดังกล่าวประสบความสำเร็จและไม่มีปัญหาการใช้ชีวิตในสังคมตาม ปกติแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างอวัยวะเพศหญิง เพราะเป็นการผ่าตัดที่ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้อีกแล้ว การแปลงเพศนั้นประกอบด้วยการเจาะช่องที่ควรจะเป็นช่องคลอดให้ลึกพอที่จะใช้ งานได้ เปลี่ยนแนวทางของท่อปัสสาวะ และตกแต่งสร้างอวัยวะรูปร่างภายนอกให้มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศหญิงมากที่ สุด การผ่าตัดทำในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่มีศัลยแพทย์ตกแต่ง หรือแพทย์ทางระบบปัสสาวะเท่านั้น (มิฉะนั้นจะเกิดการผิดพลาดที่อาจจะแก้ไขได้ยาก) ค่าใช้จ่ายในการแปลงเพศคงต้องเตรียมไว้หลักหลายหมื่นจนถึงหลักแสน

facebook print