แบบฟอร์มสมัครงาน
ตำแหน่งที่สมัคร*
เงินเดือนที่ต้องการ*
   

ข้อมูลส่วนบุคคล

 
ชื่อ-นามสกุล*
เพศ* ชาย    หญิง
วัน เดือน ปี เกิด*
หมายเลขบัตรประชาชน*
สถานภาพทางการทหาร* ผ่าน ยัง   ยกเว้น
การปฏิบัติงานต่างจังหวัด* ได้ ไม่ได้
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้*
โทรศัพท์มือถือ*
อีเมล์*


ประวัติการศึกษาล่าสุด

สถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
สาขาวิชา


ประสบการณ์ทำงานล่าสุด

สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ระยะเวลาตั้งแต่-ถึง -
ที่อยู่
เงินเดือนที่ได้รับ
หน้าที่รับผิดชอบ


ไฟล์ประกอบในการสมัครงาน

ไฟล์


 facebook print