fbpx

ความสำคัญของการวางแผนครอบครัว มีอะไรบ้าง

หยุดกินยาคุมแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
21/11/2019
คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง ปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เปิดให้บริการตามปกติวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ขออภัยในความไม่สะดวก
04/12/2019

1.ช่วยให้คู่สมรสที่พึ่งแต่งงานกันได้มีโอกาศในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วทกันก่อนทีลูกเป็นการลดปัญหาเรื่องการหย่าร้าง

2.ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ลูกมีโอกาสได้รับการศึกษาสูง

3.คู่สมรสเว้นช่วงการมีลูก หรือจำกัดขนาดของครอบครัวได้

4.คู่สมรสสามารถสร้างฐานะการเงินให้มั่นคงได้

5.สุขภาพของครอบครัวไม่ทรุดโทรมทุกคนสามารถดูแลกันได้อย่างทั่วถึง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *