fbpx

กรรมการเยาวชน สวท กำลังใมห้ความรู้เรื่องถุงยางอนามัยกับเยาวชน

ถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
29/10/2019
รับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
18/11/2019

เมื่อวานนี้(30/10/62) นางสาววิภานันท์ บุษดี กรรมการเยาวชน สวท ร่วมกับคณะวิทยากร สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้กับน้องๆเยาวชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 – 2 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุขุมวิท ในกิจกรรม “Friendly Corner รู้ทันไม่ท้อง” เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถบอกต่อความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ให้กับเพื่อนๆได้อย่างถูกต้อง

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *