fbpx

ประจำเดือนไม่มาเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง (คลิปความรู้)

ท้องไม่ท้องจะได้รู้ได้ยังไง (คลิปความรู้)
26/04/2019
ท้องไม่ท้อง จะรู้ได้ยังไง (คลิปสั้น)
26/04/2019

ไม่ได้มี SEX แต่ทำไม ประจำเดือนไม่มาเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง จะท้องหรือเปล่า หรือว่าเป็นอะไร คำถามนี้ ผศ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ ม.มหิดล /กรรมการ สวท มีคำตอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *