fbpx

ปรึกษา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯเปิดให้บริการคลินิก สวท เวชกรรมมากกว่า 35 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงบริการงานวางแผนครอบครัว โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยตามหลักการของแพทยสภา เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัว ปัจจุบันนี้เรามีคลินิก สวท ทั้งหมด 10 แห่ง ซึ่งคลินิกของเรามีงานบริการดังนี้

1. บริการปรึกษาวางแผนครอบครัว ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจปัสสาวะ
2. บริการเวชภัณฑ์การคุมกำเนิด ได้แก่ ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย
3. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
4. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
5. ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์


สมาคมฯของเรามีบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ความรู้สำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ การจัดกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถติดต่อโดยตรงมายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯได้ตามที่อยู่

สอบถามเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน