fbpx

สวท รับสมัครงานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่

สวท ผนึกกำลัง 4 องค์กร ลงนามความร่วมมือสนับสนุนเยาวชนที่มีความพิการ ส่งเสริมศักยภาพและสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
06/11/2018
ให้ความรู้การวางแผนครอบครัวแก่พนักงานบริษัทแพนโดร่า
09/01/2019

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของ สวท โดย
วิธีการสมัครให้จัดทำแบบรายงานผลและแผนการปฎิบัติงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ผู้ที่สนใจสามารถยื่น
เอกสารได้ที่ สำนักบริหารกลาง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์ 02-941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ) โทรสาร 02-561-5130
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *