fbpx

สวท รับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา
21/01/2019
สวท จัดงานระดมสมองสร้างสรรค์กิจกรรมป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษา
25/01/2019

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับ เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงาน ณ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320  ต่อ 135 (คุณยงยุทธ)

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)

ดาวโหลดน์ใบสมัครได้ที่นี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *