fbpx

สวท เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำ กทม. 2 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่โครงการประจำสุราษฎร์ธานี 1 ตำแหน่ง

เดินสายขอบคุณสื่อมวลชนที่สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของ สวท
09/01/2019
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เด็กๆไปเที่ยวไหนดีได้ทั้งความรู้และความสนุก
10/01/2019

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุขประจำสำนักงานกรุงเทพฯ  และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปฎิบัติงานโครงการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของคนงานในโรงงานน้ำยางข้นและกรีดยางในสวนยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2562

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320 ต่อ 135 (คุณยงยุทธ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *