fbpx

admin

25/01/2019

สวท จัดงานระดมสมองสร้างสรรค์กิจกรรมป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา สวท จัดการประชุมภาคเครือข่ายสุขภาพระดับพื้นที่นโครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นในการทำงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา โดยมีภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยคุณณัฐกานต์ ยิ้มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมเด็จอุปถัมภ์ ตึกสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  
22/01/2019

สวท รับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับ เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงาน ณ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320  […]
21/01/2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับ เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโครงการเข้าถึงความรู้และลริการเพื่อป้องกันเอชไอวีเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ประจำพื้นที่โครงการจังหวัดตาก  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320  ต่อ 135 (คุณยงยุทธ) […]
18/01/2019

รับสมัครพยาบาลประจำคลินิกเวชกรรม สวท ประจำ กทม. 2 อัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับพยาบาล จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกเวชกรรม สวท ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320  ต่อ 135 (คุณยงยุทธ) […]
10/01/2019

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เด็กๆไปเที่ยวไหนดีได้ทั้งความรู้และความสนุก

1. ทำเนียบรัฐบาล ไม่ว่าวันเด็กในปีไหนๆ เด็กน้อยทั้งหลายก็ต้องอยากไปเที่ยวชม “ทำเนียบรัฐบาล” สักครั้งในชีวิต เพราะจะได้ไปเห็นสถานที่ทำงานจริงของนายกรัฐมนตรี เด็กๆ คนไหนที่มีความฝันว่า เมื่อโตขึ้น…อยากเป็นนายกฯ ต้องห้ามพลาดไปชมของจริง แถมยังจะเปิดโอกาสให้น้องๆ หนูๆ ได้ลองนั่งเก้าอี้นายกฯ อีกด้วย แถมยังมีกิจกรรมสนุกต่างๆ มากมาย ในปี 2562 ทางทำเนียบรัฐบาล ได้เตรียมกิจกรรมและของรางวัลมาแจกมากมายเหมือนเช่นทุกปี โดยเด็ก ๆ จะได้รับของแจกเป็นอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ทั้งสมุด […]
09/01/2019

สวท เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำ กทม. 2 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่โครงการประจำสุราษฎร์ธานี 1 ตำแหน่ง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุขประจำสำนักงานกรุงเทพฯ  และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปฎิบัติงานโครงการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของคนงานในโรงงานน้ำยางข้นและกรีดยางในสวนยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2562 […]
09/01/2019

เดินสายขอบคุณสื่อมวลชนที่สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของ สวท

ผู้แทน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เดินสายเข้าพบพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนงานของ สวท มาตลอดทั้งปี 2561 ขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยด้วยดีเสมอมา  
09/01/2019

นายก สวท อวยพรปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่และองค์กรภาคีเครือข่ายเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท อวยพรปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่และองค์กรภาคีเครือข่ายเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562  
09/01/2019

จับมือ 4 องค์กร ลงนามความร่วมมือทำงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สมาคมวางครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและครอบครัว คณะผู้บริหารสถานสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน […]