fbpx

admin

25/01/2019

สวท จัดงานระดมสมองสร้างสรรค์กิจกรรมป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา สวท จัดการประชุมภาคเครือข่ายสุขภาพระดับพื้นที่นโครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นในการทำงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา โดยมีภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยคุณณัฐกานต์ ยิ้มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมเด็จอุปถัมภ์ ตึกสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  
09/01/2019

เดินสายขอบคุณสื่อมวลชนที่สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของ สวท

ผู้แทน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เดินสายเข้าพบพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนงานของ สวท มาตลอดทั้งปี 2561 ขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยด้วยดีเสมอมา  
16/07/2017

IPPF Director General leads the Federation in paying tribute to Dr. Babatunde Osotimehin

Tewodros Melesse, Director General of the International Planned Parenthood Federation, has led tributes from IPPF for Dr. Babatunde Osotimehin, the executive director of the United Nations […]
16/07/2017

Global Gag Rule expansion will leave a fatal legacy for generations

The lives of millions of the world’s poorest women and girls are in jeopardy because of the expansion of the US Global Gag Rule (GGR), IPPF’s Director […]
16/07/2017

Sayana efforts will help widen contraceptive choice for world’s poorest and neglected women says IPPF

Expanding contraceptive choices offers the potential to put power into women’s hands said the International Planned Parenthood Federation (IPPF) in reaction to the Sayana Press announcement […]
16/07/2017

IPPF reacts to US Government decision to withdraw funding from UNFPA

IPPF Director General Tewodros Melesse has said that a decision by the US Government to withdraw funding from the United Nations Population Fund will have “devastating […]
12/07/2017

การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

สวท ยังคงดำเนินนโยบายการให้โอกาสการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของกลุ่มประชากรทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ ทั้งทางด้านสาธารณสุข และการศึกษา) ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่พักพิงชั่วคราว ในปี 2559 สวท ยังคงดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยากในภาคเหนือ ด้วยงบประมาณรายได้ภายในประเทศ และสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ในพื้นที่ห่างไกล และชุมชนชาวไทยภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง โดยการให้บริการวางแผนครอบครัวแก่กลุ่มเป้าหมาย ร่วมมือกับหน่วยบริการภาครัฐ สถานประกอบการ […]
12/07/2017

สวท ในพื้นที่ชายแดนใต้

เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ สวท ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แต่ สวท ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐ โดยยึดหลักการทำงานที่สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม หลักศาสนาในท้องถิ่น และความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ปี 2559 สวท ได้ดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และท้องที่ไม่พร้อมแก่วัยรุ่น/เยาวชน ในสถานศึกษา 8 แห่ง และชุมชนรอบสถานศึกษา […]
12/07/2017

การป้องกันการติดเชื้อ HIVAIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สวท มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการให้คำปรึกษา และการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) และใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องและปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) / สาวประเภทสอง (TG) ในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพนักงานบริการหญิง ทั้งนอกและในสถานบริการ รวมทั้งพนักงานบริการหญิงที่เป็นคนต่างชาติและแรงงานต่างชาติ ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ และตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในปี 2559 สวท […]