fbpx

admin

21/09/2017

9 คำแนะนำหากไม่อยากท้องก่อนวัยอันควร

การตั้งท้องในวัยรุ่นนั้น เป็นความจริงที่ยากที่จะเผชิญ เพราะมันจะเปลี่ยนชิวิตของสาววัยรุ่นวัยใสหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ สาว ๆ ควรรู้ไว้ว่า เราสามารถป้องกันตนเองได้ ด้วยการไม่เสี่ยงที่จะมีเซ็กซ์ และต้องรู้วิธีป้องกัน 9 คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยสาวได้ 1. อย่าให้เพื่อน ๆ ในรุ่นเดียวกันมาสร้างแรงกดดันให้มีแฟน เพราะวัยรุ่นจำนวนมากจะรู้สึกมีปมด้อย เพื่อนชอบคุยอวด แต่หากเรารู้ถึงความพร้อมไม่พร้อมสาวๆก็สามารถรอคนที่เหมาะสมได้ 2. สาวๆต้องรู้จักปฏิเสธ อะไรที่รู้สึกไม่ชอบ ไม่เหมาะ รวมทั้งการปฏิเสธที่จะคบเป็นแฟนกับใครด้วย การมีแฟน คือการใกล้ชิด […]
16/07/2017

IPPF Director General leads the Federation in paying tribute to Dr. Babatunde Osotimehin

Tewodros Melesse, Director General of the International Planned Parenthood Federation, has led tributes from IPPF for Dr. Babatunde Osotimehin, the executive director of the United Nations […]
16/07/2017

Global Gag Rule expansion will leave a fatal legacy for generations

The lives of millions of the world’s poorest women and girls are in jeopardy because of the expansion of the US Global Gag Rule (GGR), IPPF’s Director […]
16/07/2017

Sayana efforts will help widen contraceptive choice for world’s poorest and neglected women says IPPF

Expanding contraceptive choices offers the potential to put power into women’s hands said the International Planned Parenthood Federation (IPPF) in reaction to the Sayana Press announcement […]
16/07/2017

IPPF reacts to US Government decision to withdraw funding from UNFPA

IPPF Director General Tewodros Melesse has said that a decision by the US Government to withdraw funding from the United Nations Population Fund will have “devastating […]
12/07/2017

การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

สวท ยังคงดำเนินนโยบายการให้โอกาสการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของกลุ่มประชากรทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ ทั้งทางด้านสาธารณสุข และการศึกษา) ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่พักพิงชั่วคราว ในปี 2559 สวท ยังคงดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยากในภาคเหนือ ด้วยงบประมาณรายได้ภายในประเทศ และสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ในพื้นที่ห่างไกล และชุมชนชาวไทยภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง โดยการให้บริการวางแผนครอบครัวแก่กลุ่มเป้าหมาย ร่วมมือกับหน่วยบริการภาครัฐ สถานประกอบการ […]
12/07/2017

สวท ในพื้นที่ชายแดนใต้

เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ สวท ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แต่ สวท ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐ โดยยึดหลักการทำงานที่สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม หลักศาสนาในท้องถิ่น และความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ปี 2559 สวท ได้ดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และท้องที่ไม่พร้อมแก่วัยรุ่น/เยาวชน ในสถานศึกษา 8 แห่ง และชุมชนรอบสถานศึกษา […]
12/07/2017

การป้องกันการติดเชื้อ HIVAIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สวท มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการให้คำปรึกษา และการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) และใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องและปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) / สาวประเภทสอง (TG) ในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพนักงานบริการหญิง ทั้งนอกและในสถานบริการ รวมทั้งพนักงานบริการหญิงที่เป็นคนต่างชาติและแรงงานต่างชาติ ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ และตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในปี 2559 สวท […]
12/07/2017

การให้บริการและปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

คลินิก สวท เวชกรรม10 แห่ง ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง (ดินแดง บางเขน และปิ่นเกล้า) ภาคเหนือ 3 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง (จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี) ภาคใต้ 2 แห่ง (จังหวัดสงขลาและจังหวัดภูเก็ต) ยังคงให้บริการและให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัวอย่างต่อเนื่อง […]