fbpx

ข่าวสาร

11/10/2018

สวท ให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีและตรวจ VCT ให้กับน้องๆมีนบุรีโปลีเทคนิค

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะวิทยากร และอาสาสมัคร สวท ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับน้องๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค พร้อมกับแจกจ่ายสื่อและเวชภัณฑ์การคุมกำเนิน โดยเฉพาะถุงยางอนามัยให้กับวิทยาลัยฯ ได้นำไปแจกจ่ายให้กับน้องๆนักศึกษาทั้งในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง ที่สำคัญงานนี้ยังมีบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ให้กับน้องๆฟรี ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันท้องป้องกันเอชไอวี ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
11/10/2018

คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น เสริมสร้างความรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมให้กับเด็กๆ

เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหาการท้องก่อนวัย พร้อมกับสอดแทรกทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น ทักษะการปฎิเสธ ทักษะการต่อรอง ให้กับน้องๆเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพราะเยาวชนเป็นอนาคตของประเทศ ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

สวท เข้าให้บริการตาวจ VCTพร้อมกับให้ความรู้การป้องกันเอชไอวีกับนักศึกษา ม.ศรีปทุม

เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท พร้อมด้วยเครือข่าย อาสาสมัคร ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พร้อมกับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT)ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ    
11/10/2018

สวท ให้ความรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับนักศึกษา

สวท ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นครั้งที่ 2 โดยมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการท้องไม่พร้อม การวางแผนครอบครัว และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจให้กับน้องๆเยาวชน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ    
11/10/2018

นายก สวท ลงพื้นที่ให้คำแนะนำพัฒนาคุณภาพและบริการคลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการ สวท ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำและสาธิการบริการวางแผนครอบครัว เพื่อพัฒนาการบริการและคุณภาพของ คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น พร้อมกับเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนกับ สวท มาอย่างยาวนาน ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ    
11/10/2018

คลินิก​ เวชกรรม สวท เชียงราย​ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนให้กับเยาวชนผู้พิการทางสายตาในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก​ เวชกรรม สวท เชียงราย​ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม​และทักษะชีวิต ณ​ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล​ จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างแกนนำเยาวชนในการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

สวท เชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์กับผู้พิการทางสายตา

สวท สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่อาสาสมัครผู้พิการทางสายตา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้พิการทางสายตา ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย อนามัยการเจริญพันธุ์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักและเข้าถึงได้โดยง่าย ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

แกนนำเยาวชน สวท จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนป้องกันท้องไม่พร้อมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา แกนนำเครือข่ายเยาวชนของ สวท ออกบูธกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการท้องไม่พร้อม ให้แก่นักศึกษาสถาบันเครือข่ายจำนวน 50 แห่ง ในงานเปิดบ้านราชดำเนิน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โดย สวท ให้การสนับสนุน สื่อ โปสเตอร์ แผ่นพับ และเวชภัณฑ์การคุมกำเนิด โดยเฉพาะถุงยางอนามัยได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนเป็นจำนวนมาก ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

สวท ลงพื้นที่สถานบันเทิงให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีในสถานบันเทิงจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สวท ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมกับบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่พนักงานบริการหญิง จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายพนักงานบริการหญิง ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ.