fbpx

ข่าวสาร

11/10/2018

สวท ให้ความรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับนักศึกษา

สวท ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นครั้งที่ 2 โดยมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการท้องไม่พร้อม การวางแผนครอบครัว และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจให้กับน้องๆเยาวชน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ    
11/10/2018

นายก สวท ลงพื้นที่ให้คำแนะนำพัฒนาคุณภาพและบริการคลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการ สวท ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำและสาธิการบริการวางแผนครอบครัว เพื่อพัฒนาการบริการและคุณภาพของ คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น พร้อมกับเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนกับ สวท มาอย่างยาวนาน ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ    
11/10/2018

คลินิก​ เวชกรรม สวท เชียงราย​ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนให้กับเยาวชนผู้พิการทางสายตาในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก​ เวชกรรม สวท เชียงราย​ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม​และทักษะชีวิต ณ​ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล​ จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างแกนนำเยาวชนในการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

สวท เชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์กับผู้พิการทางสายตา

สวท สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่อาสาสมัครผู้พิการทางสายตา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้พิการทางสายตา ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย อนามัยการเจริญพันธุ์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักและเข้าถึงได้โดยง่าย ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

แกนนำเยาวชน สวท จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนป้องกันท้องไม่พร้อมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา แกนนำเครือข่ายเยาวชนของ สวท ออกบูธกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการท้องไม่พร้อม ให้แก่นักศึกษาสถาบันเครือข่ายจำนวน 50 แห่ง ในงานเปิดบ้านราชดำเนิน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โดย สวท ให้การสนับสนุน สื่อ โปสเตอร์ แผ่นพับ และเวชภัณฑ์การคุมกำเนิด โดยเฉพาะถุงยางอนามัยได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนเป็นจำนวนมาก ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

สวท ลงพื้นที่สถานบันเทิงให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีในสถานบันเทิงจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สวท ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมกับบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่พนักงานบริการหญิง จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายพนักงานบริการหญิง ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ.  
11/10/2018

สวท ร่วมออกบูธงาน TICA Connect สาธิตการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี

บ่ายวานนี้ (16.08.61) สวท ร่วมออกบูธงาน TICA Connect ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการงานด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์และงานพัฒนาประชากร จนสามารถแบ่งปันความรู้ ทักษะ และการปฎิบัติที่ดี ไปสู่ประเทศอื่นๆอย่างยั่งยืน สำหรับบูธกิจกรรมของ สวท นั้น มีการสาธิตการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี รวมทั้งการแสดงวิวัฒนาการเรื่องการตั้งครรภ์ ให้กับคณะทูตานุทูต ผู้แทนจากหน่วยงานประเทศ คู่ร่วมมือ […]
11/10/2018

คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ออกให้ความรู้เยาวชนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ป้องกันท้องไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยากรจาก คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้กับน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม1-ม.3 12 โรงเรียน ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การวางแผนครอบครัวเริ่มต้นยังไง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม สนุกสนานตามสไตล์ อยากให้เราไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ติดต่อมาได้เลยนะครับ ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

สวท ตาก ให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สวท ประจำศูนย์ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบจังหวัดตาก และ อาสาสมัคร สวท ออกให้บริการความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตรวจหาการติดเอชไอวีให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ บริเวณชุมชนตลาดนัดบ้านแม่ตาวแพะ จ.ตาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก AHFThailand การดำเนินงานกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ สวท ที่ได้ดำเนินงานมากว่า 30 ปี ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ