fbpx

ข่าวสาร

11/10/2018

คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่สร้างวเครือข่ายพร้อมกับแจกสื่อความรู้ป้องกันท้องไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากคลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ตั้งบูธกิจกรรมแจกสื่อความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้กับเจ้า หน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในงานประชุมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อลดปัญหาจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการทำแท้งไม่ปลอดภัย พร้อมกับเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานในระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  หน่วยงานไหนอยากได้สื่อติดต่อมาได้ที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 02-941-2320  
11/10/2018

ลงพื้นที่สถานบันเทิงย่านจังหวัดปทุมบริการตรวจ VCT และให้ความรู้ป้องกันเอชไอวี

ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา  สวท ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่บริการให้การปรึกษา และตรวจหาเชื้อเอชไอวี ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี และตรวจคัดกรองมะเณ้งปากมดลูก  พร้อมกับนำกลุ่มพนักงานบริการหญิงเข้าสู่ระบบ (Recruit) ณ ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี  สถานบันเทิงไหนอยากให้เราลงพื้นที่ สามารถติดต่อมาได้ที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ    
11/10/2018

ให้ความรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจป้องกันโรคป้องกันท้อง

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดบรรยายให้ ความรู้ แจกสื่อความรู้ฯ พร้อมมีหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟรี ในกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ สนับสนุนการเข้ารับบริการ VCT/STIs ในกลุ่ม MSM/TG แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยฯ โดยมีผู้สนใจร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน
11/10/2018

คลินิก เวชกรรม สวท หาดใหญ่ ออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สวท สำนักงานโครงการ จ.ปัตตานี และคลินิก เวชกรรม สวท หาดใหญ่ ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ ในโครงการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ 7 จังหวัด ซึ่งได้รับการสนับ สนุนจาก สปสช. เขต 12 สงขลา ณ ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ จ.สงขลา […]
11/10/2018

รมว.สธ. และคณะเยี่ยมชมบูธ สวท ในงานป้องกันท้องไม่พร้อมปี61

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวง สาธารณสุข เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ สวท ในงานการประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นระดับชาติ ปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท11 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สวท ประจำบูธกิจกรรมบรรยายสรุป ภายในบูธของ สวท มีสื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น […]
09/10/2018

สวท จัดงานเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ในโครงการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา (พมจ. สงขลา) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2561 ซึ่งการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของประเทศ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ณ โรงสีแดง หับโห้หิ้น ถนนนครนอก อำเภอเมืองสงขลา ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
09/10/2018

ออกบูธให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีในงาน Run for Health

เมื่อเช้าวันนี้ (30 มิ.ย 61) สวท ร่วมออกบูธให้ความรู้ฯ ในกิจกรรม Run for Health เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวีแห่งชาติ (1 ก.ค. 61) ภายในงานมีกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ชิงถ้วยรางวัล พร้อมกับมีหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา โดยบูธกิจกรรมของ สวท มุ่ง เน้นให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มาร่วมกิจกรมเป็นจำนวนมาก
09/10/2018

บริการตรวจVCT/STIs ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วิทยากรจาก สวท ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งให้บริการตรวจVCT/STIs ให้กับน้องๆนักศึกษาชั้นปี1-2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นจำนวนมาก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
09/10/2018

“ลูกเสือทักษะชีวิต” ปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือให้ทันสมัย แก้ไขปัญหาเด็กแข่งวิชาการจนไม่มีทักษะการใช้ชีวิต ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยให้เด็กและเยาวชนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในการทำกิจกรรมอย่างครบวงจร ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต กล่าวว่า โครงการฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนแท้จริง รวมทั้งมีความยั่งยืนในระบบการศึกษา […]