fbpx

ข่าวสาร

11/10/2018

รมว.สธ. และคณะเยี่ยมชมบูธ สวท ในงานป้องกันท้องไม่พร้อมปี61

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวง สาธารณสุข เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ สวท ในงานการประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นระดับชาติ ปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท11 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สวท ประจำบูธกิจกรรมบรรยายสรุป ภายในบูธของ สวท มีสื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น […]
09/10/2018

สวท จัดงานเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ในโครงการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา (พมจ. สงขลา) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2561 ซึ่งการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของประเทศ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ณ โรงสีแดง หับโห้หิ้น ถนนนครนอก อำเภอเมืองสงขลา ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
09/10/2018

ออกบูธให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีในงาน Run for Health

เมื่อเช้าวันนี้ (30 มิ.ย 61) สวท ร่วมออกบูธให้ความรู้ฯ ในกิจกรรม Run for Health เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวีแห่งชาติ (1 ก.ค. 61) ภายในงานมีกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ชิงถ้วยรางวัล พร้อมกับมีหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา โดยบูธกิจกรรมของ สวท มุ่ง เน้นให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มาร่วมกิจกรมเป็นจำนวนมาก
09/10/2018

บริการตรวจVCT/STIs ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วิทยากรจาก สวท ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งให้บริการตรวจVCT/STIs ให้กับน้องๆนักศึกษาชั้นปี1-2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นจำนวนมาก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
09/10/2018

“ลูกเสือทักษะชีวิต” ปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือให้ทันสมัย แก้ไขปัญหาเด็กแข่งวิชาการจนไม่มีทักษะการใช้ชีวิต ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยให้เด็กและเยาวชนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในการทำกิจกรรมอย่างครบวงจร ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต กล่าวว่า โครงการฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนแท้จริง รวมทั้งมีความยั่งยืนในระบบการศึกษา […]
09/10/2018

ตรวจ VCT ให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 มิถุยายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ (Mobile VCT) แก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ติดตามภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
09/10/2018

อบรมแกนนำเยาวชน ทบทวนความรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สวท จัดกิจกรรมอยรมเชิงปฎิบัติการแกนนำเยาวชน สวท โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 6 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ซึ่ง คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการสมาคมฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้ความรู้กับแกนนำเยาวชนในครั้งนี้ ทางเราต้องการเพิ่มเติม อัพเดทข้อมูลความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับแกนนำเยาวชน โดยที่แกนนำเหล่านี้จะต้องกลับไปทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษาต่อไป โดย สวท พร้อมให้การสนับสนุนสื่อและเวชภัณฑ์การคุมกำเนิดหากสถานศึกษาได้ร้องขอเข้ามา นอกจากนี้หากสถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม […]
09/10/2018

คณะกรรมการ สวท ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามแนะนำการดำเนินงานในภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 พญ.นันทา อ่วมกุล เลขาธิการสมาคมฯ และ รศ. ร.อ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ เหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมด้วย ผู้ อำนวยการสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิก เวชกรรม สวท ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง โดยมี ผศ.ดร.สมจารี […]
09/10/2018

ผอ.สวท นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์แก่ผู้พิการจากการได้ยิน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สวท ร่วมกับ สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้การวางแผนครอบครัวให้แก่ผู้พิการจากการได้ยิน โดย คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผอ.สวท นำคณะวิทยากรของ สวท ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของ สวท ในการ ขยายงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาส เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมกันของประชากรไทย