fbpx

ข่าวสาร

09/10/2018

ผอ.สวท นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์แก่ผู้พิการจากการได้ยิน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สวท ร่วมกับ สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้การวางแผนครอบครัวให้แก่ผู้พิการจากการได้ยิน โดย คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผอ.สวท นำคณะวิทยากรของ สวท ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของ สวท ในการ ขยายงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาส เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมกันของประชากรไทย  
09/10/2018

“สวท” ก้าวเดินอย่างมีทิศทางนำไปสู่การพัฒนาสังคมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่มวลสมาชิกของ สวท ได้รับทราบ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุลนายก นายก สวท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิก […]
09/10/2018

ไม่หยุดพัฒนา!! สวท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ด้านการคุมกำเนิดให้กับเจ้าหน้าที่ คลินิก เวชกรรม สวท

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ด้านการคุมกำเนิด เพื่อเติมเต็มความรู้และประสิทธิภาพการให้บริการให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่จาก คลินิก เวชกรรม สวท 10 แห่งทั่วประเทศ โดย ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ บรรยายในหัวข้อ “ เทคโนโลยีการคุมกำเนิด ยุค 4.0 ”และผศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ เหริญญิก สมาคมฯ บรรยายในหัวข้อ […]
01/12/2017

สวท ร่วมกับ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก 2560 (World Aids Day 2017)

  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯร่วมกับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก 2560 (World Aids Day 2017) โดยมีคุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สมาคมฯ และ คุณจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู วิทยากรจาก สมาคมฯ และแกนนำเยาวชนอาสาสมัคร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชการราชดำเนิน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ไปยังแหล่งชุมชนบริเวณสถานศึกษา พร้อมกับแจกถุงยางอนามัยให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน 5,000 ชิ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่พบเห็นเป็นจำนวนมาก […]
01/12/2017

ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ(VCT)กับกลุ่มชายรักชายในกิจกรรม “WHAT HAPPENS TO THURSDAY 90s

ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ(VCT)ในกลุ่มชายรักชายในกิจกรรม “WHAT HAPPENS TO THURSDAY 90s   เมื่อคืนที่ผ่านมา (30 พ.ย.60) คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการฯ มอบเกียริติบัตรให้กับองค์กรเครือข่าย ในกิจกรรม “WHAT HAPPENS TO THURSDAY 90s ณ Cé la Vi สาทร สแควร์ […]
30/11/2017

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง พยาบาล ของคลินิก สวท เวชกรรม บางเขน

28/11/2017

แจ้งเตือน ประชาชน มีเว็บไซต์แอบอ้างใช้ชื่อ คลินิก สวท หลอกขายยายุติการตั้งครรภ์!!อันตรายต่อสุขภาพ

แจ้งเตือน ประชาชน ระวังเว็บไซต์ สวท ปลอม หลอกขายยายุติการตั้งครรภ์ ขณะนี้มีเว็บไซต์แอบอ้างชื่อของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (คลินิก สวท เวชกรรม ) หลอกขายยายุติการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่ใช้ยาดังกล่าว โดย สมาคมฯขอชี้แจ้งว่า เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ สมาคมฯ คือ www.ppat.or.th เท่านั้น ซึ่งขณะนี้ สมาคมฯกำลังดำเนินการทางกฎหมายกับเว็บไซต์ดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ […]
06/11/2017

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำ สำนักงาน สวท ปัตตานี รายงานตัวภายในวันที่ 24 พศจิกายน 2560 ณ สำนักงาน สวท ปัตตานี

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงาน ปัตตานี รายงานตัวภายในวันที่ 24 พศจิกายน 2560 ณ สำนักงาน สวท ปัตตานี
27/10/2017

รับสมัคร ผอ.แผนงานฯ 1 ตำแหน่งหมดเขต 30 พ.ย.60

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ กำกับ ดูแล การพัฒนาแผนงาน / โครงการ และการติดตามประเมินผล จัดทำฐานข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ […]