fbpx

ข่าวสาร

11/11/2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานโครงการเข้าถึงความรู้และการบริการเพื่อป้องกันเอชไอวีเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ประจำพื้นที่โครงการจังหวัดตาก  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   ของโครงการ รายงานผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย […]
31/10/2019

กรรมการเยาวชน สวท กำลังใมห้ความรู้เรื่องถุงยางอนามัยกับเยาวชน

เมื่อวานนี้(30/10/62) นางสาววิภานันท์ บุษดี กรรมการเยาวชน สวท ร่วมกับคณะวิทยากร สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้กับน้องๆเยาวชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 – 2 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุขุมวิท ในกิจกรรม “Friendly Corner รู้ทันไม่ท้อง” เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถบอกต่อความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ให้กับเพื่อนๆได้อย่างถูกต้อง    
29/10/2019

ถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล นำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวท นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
29/10/2019

ถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงหายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล นำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวท ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
17/10/2019

สวท ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมงานวิ่งการกุศล”Family Planning Minimarathon 2019 ทุกก้าว เดิน-วิ่ง ด้วยใจ เพื่อครอบครัวไทยสุขภาพดี” 10 พฤศจิกายนนี้

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นี้ใครยังไม่ได้ไปวิ่งที่ไหน ขอเชิญมาร่วมงานวิ่ง “Family Planning Minimarathon 2019 ทุกก้าว เดิน-วิ่ง ด้วยใจ เพื่อครอบครัวไทยสุขภาพดี” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 🧗‍♀ระยะ : 2.4 […]
27/09/2019

ผนึกกำลัง 3 องค์กรภาคี ร่วมรณรงค์ป้องกัน “การท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น” สร้างอนาคตที่เราเลือกได้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดงานเนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 2562 (World Contraception Day 2019) ภายใต้แนวคิด “Power of Options…อนาคตที่เราเลือกได้”เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการคุมกำเนิด ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนอนาคตจนนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทย ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล […]
20/09/2019

คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ออกบูธสร้างภูมิให้เยาวชนป้องกันท้องป้องกันโรค

ช่วงเช้าที่ผ่าน(20/09/62) คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ร่วมออกบูธกิจกรรมให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2562 จังหวัดเชียงราย #วันเยาวชนแห่งชาติ2562 #รู้ทันไม่ท้อง
13/09/2019

สวท ผ่านการประเมินมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรจาก IPPF

เมื่อวันที่ 9-12 กันยายนที่ผ่านมา สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ หรือ IPPF ส่งผู้แทนเข้าทำการ ACCREDITATION เพื่อประเมินมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ โดยมี ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ อุปนายก สวท พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของ สวท เป็นผู้ให้ข้อมูล และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ สวท ผ่านการ ACCREDITATION จาก IPPF […]
30/08/2019

ลงพื้นที่ปัตตานี ติดตามงานโครงการผู้สูงอายุใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม รองผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวท และคณะทำงานผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการ “ผู้สูงอายุใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม”จังหวัดปัตตานี ระหว่างที่กลุ่มผู้สูงอายุกำลังช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน การคัดกรองขยะในครัวเรือน การปลูกผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ และฝึกปฏิบัติการทำน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)พื้นที่โครงการฯ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และประชุมถอดบทเรียน ร่วมกับ คณาจารย์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]