fbpx

ข่าวสาร

24/07/2019

เข้าถึงชุมชนให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่แรงงานชาวพม่าในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา สวท ร่วมกับอาสาสมัครบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่บ้านอาสาสมัครตำบลทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่คนงานสวนยางพาราชาวพม่าในพื้นที่ ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานโดย RB- Durex
23/07/2019

ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่คนงานสวนยางพาราบ้านนาสาร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา สวท ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านห้วยกรวด ตำบลควนสุบรรณ อ. บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาการวางแผนครอบครัว ฝากครรภ์ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่คนงานสวนยางพาราในพื้นที่ ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานโดย RB-Durex
22/07/2019

คลินิกเวชกรรม สวท 7 แห่ง งดให้บริการวางแผนครอบครัว ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากอบรมเจ้าหน้าที่

ประกาศ คลินิกเวชกรรม สวท 7 แห่ง งดให้บริการวางแผนครอบครัว ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากอบรมเจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์และที่เกี่ยวข้องกับงานคลินิก ได้แก่ 1. คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง 2. คลินิกเวชกรรม สวท ปิ่นเกล้า 3. คลินิกเวชกรรม สวท อุบลราชธานี 4. คลินิกเวชกรรม […]
22/07/2019

คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่ จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ครูแกนนำและแกนนำนักเรียนป้องกันท้องป้องกันโรค

เมื่อวันที่18-19 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจากคลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่ และวิทยากรจาก สวท ปัตตานี กำลังให้ความรู้เพศวิถีศึกษา เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้กับครูแกนนำ และแกนนำนักเรียน นักศึกษา จาก 4 สถานศึกษา ได้แก่ 1.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 3.วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรหาดใหญ่ 4.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอซไอวีในสถานศึกษา จังหวัดสงขลา […]
11/07/2019

คณะกรรมการและเจ้าหนาที่ สวท ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์ นพ.ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
11/07/2019

ให้ความรู้ “เพศวิถีศึกษา” สร้างเสริมความรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยเรียน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา วิทยากรจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเชิญให้ลงพื้นที่บรรยายในห้วข้อ “เรียนรู้ร่วมกัน รู้ทัน ไม่ท้องในวัยเรียน” ณ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน บางละมุง ชลบุรี โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ สร้างเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การป้องกันการท้องไม่พร้อม ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้ต่างให้ความสนใจถุงยางอนามัยเป็นจำนวนมาก ขอคุณภาพจากSomchai Kamthong
11/07/2019

อธิบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและวิธีการตรวจมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา วิทยากรจากคลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ให้กับสตรีผู้เข้ารับการอบรม ณ ราชาวดี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดโดย มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการบริการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันและการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การวางแผนครอบครัว อนามัยการเจริญพันธุ์ในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ขอบคุณภาพจากAidsnet NE
05/07/2019

สวท รับสมัครพยาบาลปฏิบัติงานคลินิกเวชกรรม สวท ในเขต กทม.

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัคร  พยาบาล จำนวน 2 อัตรา   เพื่อปฏิบัติงาน ณ คลินิกเวชกรรม สวท ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีขอบข่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา ให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ […]
03/07/2019

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้ความรู้ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับพนักงานโรงแรมเจริญธานี

ช่วงเช้าที่ผ่านมา (3/07/62) คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การเข้าถึงสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ตามหลักประกันสุขภาพ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันและการจัดการการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ภาคอีสาน(เอดส์เน็ท) มูลนิธิไทอาทร และ คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.เขต 7