fbpx

ข่าวสาร

02/04/2019

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อออกแบบโปรแกรมพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สวท จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบโปรแกรมพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ ภายใต้โโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข(Preparing children and youth for happy living in society)โดยคุณสมเจตน์ ศรีกนก รก.ตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้ต้อนรับ สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีสถาบันเครือข่าย และองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
25/01/2019

สวท จัดงานระดมสมองสร้างสรรค์กิจกรรมป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา สวท จัดการประชุมภาคเครือข่ายสุขภาพระดับพื้นที่นโครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นในการทำงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา โดยมีภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยคุณณัฐกานต์ ยิ้มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมเด็จอุปถัมภ์ ตึกสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  
21/01/2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับ เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโครงการเข้าถึงความรู้และลริการเพื่อป้องกันเอชไอวีเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ประจำพื้นที่โครงการจังหวัดตาก  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320  ต่อ 135 (คุณยงยุทธ) […]
18/01/2019

รับสมัครพยาบาลประจำคลินิกเวชกรรม สวท ประจำ กทม. 2 อัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับพยาบาล จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกเวชกรรม สวท ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320  ต่อ 135 (คุณยงยุทธ) […]
09/01/2019

สวท เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำ กทม. 2 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่โครงการประจำสุราษฎร์ธานี 1 ตำแหน่ง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุขประจำสำนักงานกรุงเทพฯ  และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปฎิบัติงานโครงการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของคนงานในโรงงานน้ำยางข้นและกรีดยางในสวนยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2562 […]
09/01/2019

เดินสายขอบคุณสื่อมวลชนที่สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของ สวท

ผู้แทน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เดินสายเข้าพบพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนงานของ สวท มาตลอดทั้งปี 2561 ขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยด้วยดีเสมอมา  
09/01/2019

นายก สวท อวยพรปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่และองค์กรภาคีเครือข่ายเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท อวยพรปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่และองค์กรภาคีเครือข่ายเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562  
09/01/2019

จับมือ 4 องค์กร ลงนามความร่วมมือทำงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สมาคมวางครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและครอบครัว คณะผู้บริหารสถานสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน […]
09/01/2019

4 องค์กรร่วมวางแผนงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พ.ญ.นันทา อ่วมกุล เลขาธิการ สวท ร่วมกับ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและครอบครัว คณะผู้บริหารสถานสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย น.พ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้ยริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุม อาคารดรุณวิถี กสส. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร