fbpx

ข่าวสาร

29/04/2019

ติดตามชมรายการ รั้วรอบครอบครัวLIVE ในประเด็น “รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือน” วันอังคารที่ 30 เมษายน นี้ เวลา 17.00 น.ทาง facebook/PPATBANGKOK

▶ รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ ”ประจำเดือน” มาบ้างไม่มาบ้าง นานๆมาที อยากรู้ว่าเกิดอะไร มานิดๆหน่อยหาคำตอบได้ในรายการ #รั้วรอบครอบครัวLIVEตอนที่7 สดๆโดยอาจารย์หมอประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ติดตามสดๆได้ที่เพจของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ facebook/PPATBANGKOK ทุกคำถามมีคำตอบแน่นอน #มีคำถามสงสัยฝากถามได้นะครับ�#ประจำเดือนไม่มาเกิดจากอะไร #รั้วรอบครอบครัวLIVE #49ปีสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
25/04/2019

สวท จัดอบรมวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (25/04/62) คุณสมเจตน์ ศรีกนก รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ สวท กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม ในการอบรมทักษะการเป็นวิทยากร โปรแกรมการเตรียมเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็ก ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มาจากสถานสงเคราะห์เด็กทั่วประเทศ    โดยการอบรมนี้จะจัดฝึกอบรม 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 เมษายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ […]
19/04/2019

นายกสมาคมฯ กล่าวถึงวันครอบครัวแห่งชาติพร้อมกับอวยพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2562

#รั้วรอบครอบครัวLIVE Special พูดคุยกับ ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ ในประเด็น #วันครอบครัวแห่งชาติ #49ปีสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
02/04/2019

สวท จัดอบรมเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สวท จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการควบคุมภายในเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีคุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจิตนา พันธุฟัก นายทะเบียนสมาคมฯ และคุณพรรณี แก่นสุวรรณ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
02/04/2019

รณรงค์ป้องกันท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางพศสัมพันธ์เนื่องในวันแห่งความรัก

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ร่วมจัดบูทให้ความรู้ให้แก่นักเรียนเนื่องในวัน วาเลนไทน์ ที่โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น โดยภายในบูธกิจกรรมมีของแจกมากมาย อาทิ ถุงยางอนามัย เอกสารความรู้ต่างๆ และยังมีของรางวัลอีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนเป็นจำนวนมาก  
02/04/2019

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อออกแบบโปรแกรมพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สวท จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบโปรแกรมพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ ภายใต้โโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข(Preparing children and youth for happy living in society)โดยคุณสมเจตน์ ศรีกนก รก.ตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้ต้อนรับ สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีสถาบันเครือข่าย และองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
25/01/2019

สวท จัดงานระดมสมองสร้างสรรค์กิจกรรมป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา สวท จัดการประชุมภาคเครือข่ายสุขภาพระดับพื้นที่นโครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นในการทำงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา โดยมีภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยคุณณัฐกานต์ ยิ้มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมเด็จอุปถัมภ์ ตึกสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  
21/01/2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับ เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโครงการเข้าถึงความรู้และลริการเพื่อป้องกันเอชไอวีเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ประจำพื้นที่โครงการจังหวัดตาก  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320  ต่อ 135 (คุณยงยุทธ) […]
18/01/2019

รับสมัครพยาบาลประจำคลินิกเวชกรรม สวท ประจำ กทม. 2 อัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับพยาบาล จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกเวชกรรม สวท ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320  ต่อ 135 (คุณยงยุทธ) […]