fbpx

ข่าวสาร

09/01/2019

สวท เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำ กทม. 2 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่โครงการประจำสุราษฎร์ธานี 1 ตำแหน่ง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุขประจำสำนักงานกรุงเทพฯ  และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปฎิบัติงานโครงการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของคนงานในโรงงานน้ำยางข้นและกรีดยางในสวนยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2562 […]
09/01/2019

เดินสายขอบคุณสื่อมวลชนที่สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของ สวท

ผู้แทน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เดินสายเข้าพบพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนงานของ สวท มาตลอดทั้งปี 2561 ขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยด้วยดีเสมอมา  
09/01/2019

นายก สวท อวยพรปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่และองค์กรภาคีเครือข่ายเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท อวยพรปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่และองค์กรภาคีเครือข่ายเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562  
09/01/2019

จับมือ 4 องค์กร ลงนามความร่วมมือทำงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สมาคมวางครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและครอบครัว คณะผู้บริหารสถานสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน […]
09/01/2019

4 องค์กรร่วมวางแผนงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พ.ญ.นันทา อ่วมกุล เลขาธิการ สวท ร่วมกับ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและครอบครัว คณะผู้บริหารสถานสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย น.พ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้ยริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุม อาคารดรุณวิถี กสส. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
09/01/2019

เข้าถึงสถานศึกษา!!ออกบูธให้ความรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จาก สวท ลงพื้นที่จัดกิจกรรมออกบูธให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางสัมพันธ์ ให้แก่น้องๆวิทยาเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)และสถาบันภาคีเครือข่าย งานนี้บูธกิจกรรมของ สวท มีเอกสารความรู้และเวชภัณฑ์การคุมกำเนิด โดยเฉพาะถุงยางอนามัยไปแจกจ่ายให้กับน้องๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นอย่างมาก หากหน่วยงานไหนสนใจอยากให้ สวท ไปจัดกิจกรรมความรู้สามารถติอต่อสอบถามมาได้ที่ 02-9412320 ต่อ 201-204  
09/01/2019

สวท จัดงานสัมมนาสร้างพลังใจจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯจัดงานสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคี พัฒนาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมาย ภายใต้ธีมงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน โดยภายในงานมี ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สวท จากทุกภูมิภาคเข้าร่วมงาน  พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายในหัวข้อ การสร้างสุขในองค์กรด้วยสติ […]
09/01/2019

สวท ร่วมระดมความคิดเห็นในการส่งเสริมงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนพิการ

เมื่อวันที่ 27 พษศจิกายนที่ผ่านมา ผู้แทนจาก สวท ร่วมประชุมให้ความเห็นเบื้องต้นการสำรวจสถานการณ์สิทธิสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนพิการ ร่วมกับ UNFPA วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย (TRIP) ณ ห้องประชุมศรีตรัง 1 โรงแรมตรัง พระนคร กรุงเทพฯ  
09/01/2019

ให้ความรู้การวางแผนครอบครัวแก่พนักงานบริษัทแพนโดร่า

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สวท ได้รับเชิญจากบริษัท แพนโดร่า ซึ่งเป็นผู้ผลิตอัญมณีระดับนานาชาติ ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้พร้อม กับออกบูธแจกจ่ายสื่อ ในประเด็นการวางแผนครอบครัว โดยเฉพาะการป้องกันการตั้งครรภ์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความ สนใจจากพนักงานบริษัทเป็นจำนวนมาก หากหน่วยงานไหนอยากให้เราลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถติดต่อเข้ามา ได้ที่ 02-941-2320 ต่อ 201-204