fbpx

ข่าวสาร

09/01/2019

จับมือ 4 องค์กร ลงนามความร่วมมือทำงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สมาคมวางครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและครอบครัว คณะผู้บริหารสถานสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน […]
09/01/2019

4 องค์กรร่วมวางแผนงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พ.ญ.นันทา อ่วมกุล เลขาธิการ สวท ร่วมกับ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและครอบครัว คณะผู้บริหารสถานสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย น.พ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้ยริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุม อาคารดรุณวิถี กสส. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
09/01/2019

เข้าถึงสถานศึกษา!!ออกบูธให้ความรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จาก สวท ลงพื้นที่จัดกิจกรรมออกบูธให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางสัมพันธ์ ให้แก่น้องๆวิทยาเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)และสถาบันภาคีเครือข่าย งานนี้บูธกิจกรรมของ สวท มีเอกสารความรู้และเวชภัณฑ์การคุมกำเนิด โดยเฉพาะถุงยางอนามัยไปแจกจ่ายให้กับน้องๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นอย่างมาก หากหน่วยงานไหนสนใจอยากให้ สวท ไปจัดกิจกรรมความรู้สามารถติอต่อสอบถามมาได้ที่ 02-9412320 ต่อ 201-204  
09/01/2019

สวท จัดงานสัมมนาสร้างพลังใจจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯจัดงานสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคี พัฒนาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมาย ภายใต้ธีมงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน โดยภายในงานมี ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สวท จากทุกภูมิภาคเข้าร่วมงาน  พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายในหัวข้อ การสร้างสุขในองค์กรด้วยสติ […]
09/01/2019

สวท ร่วมระดมความคิดเห็นในการส่งเสริมงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนพิการ

เมื่อวันที่ 27 พษศจิกายนที่ผ่านมา ผู้แทนจาก สวท ร่วมประชุมให้ความเห็นเบื้องต้นการสำรวจสถานการณ์สิทธิสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนพิการ ร่วมกับ UNFPA วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย (TRIP) ณ ห้องประชุมศรีตรัง 1 โรงแรมตรัง พระนคร กรุงเทพฯ  
09/01/2019

ให้ความรู้การวางแผนครอบครัวแก่พนักงานบริษัทแพนโดร่า

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สวท ได้รับเชิญจากบริษัท แพนโดร่า ซึ่งเป็นผู้ผลิตอัญมณีระดับนานาชาติ ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้พร้อม กับออกบูธแจกจ่ายสื่อ ในประเด็นการวางแผนครอบครัว โดยเฉพาะการป้องกันการตั้งครรภ์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความ สนใจจากพนักงานบริษัทเป็นจำนวนมาก หากหน่วยงานไหนอยากให้เราลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถติดต่อเข้ามา ได้ที่ 02-941-2320 ต่อ 201-204
07/11/2018

สวท รับสมัครงานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของ สวท โดย วิธีการสมัครให้จัดทำแบบรายงานผลและแผนการปฎิบัติงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ผู้ที่สนใจสามารถยื่น เอกสารได้ที่ สำนักบริหารกลาง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์ 02-941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ) โทรสาร 02-561-5130 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
06/11/2018

สวท ผนึกกำลัง 4 องค์กร ลงนามความร่วมมือสนับสนุนเยาวชนที่มีความพิการ ส่งเสริมศักยภาพและสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา(5/11/61) ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนเยาวชนที่มีความพิการ ส่งเสริมศักยภาพและสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับคุณมาเซล่า ซูอาโซ ผอ.unfpa ประเทศไทย ผู้แทน unfpaประจำมาเลเซีย คุณมณเฑียร บุญตัน ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณบดี วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล ณ โรงแรมสุโกศล    
05/11/2018

สวท ออกหน่วยแพทย์ให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ซึ่งนำโดยคุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สวท สำหรับการออกหน่วยแพทย์ในครั้งนี้ สวท ได้ให้บริการความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ บริการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจเบาหวาน/ความดัน โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งได้รับความสนใจจาก นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฐานความรู้ และรับบริการด้านการแพทย์พร้อมขอคำปรึกษาจำนวนมาก   […]