fbpx

ข่าวสาร

11/10/2018

สวท ลงพื้นที่สถานบันเทิงจัดประชุมแนวร่วมอาสาสมัครเติมเต็มความรู้ป้องกันเอชไอวี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะทำงาน สวท ลงพื้นที่ร้านมะดัน1 อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี ประชุมร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัครพนักงานบริการหญิง เพื่อทบทวนความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไวี พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานให้กลุ่มอาสาสมัครได้รับทราบ โดยงานรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีถือเป็นหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ สวท ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
11/10/2018

สวท เข้าพบผู้ปกครองบ้านราชวิถี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานด้านอนามัยเจริญพันธุ์

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สวท นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบปะกับผู้ปกครองบ้านราชวิถี กทม. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของ สวท โดยมุ่งประเด็นไปที่การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนในการให้คำปรึกษาแก่เยาวชนในสถานสงเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานสงเคราะห์เด็กของ สวท นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
11/10/2018

สวท เชียงใหม่ ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้พิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท เชียงใหม่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้แก่ ผู้พิการภายในสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

เดินหน้าให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับน้องๆเกษมสันต์บริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยากร จาก สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้กับน้องนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ ในประเด็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก สถาบันการศึกษาไหนอยากให้ทีมวิทยากรของ สวท ลงไปให้ความรู้ สามารถติดต่อมาที่ สวท เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรคืองานของเรา ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

คลินิก เวชกรรม สวท อุบลราชธานี ร่วมพัฒนาระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมในพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท อุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ OSCCและแนวทางการให้การปรึกษาวางแผนครอบครัว การให้ความช่วยเหลือ และระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลน่้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
11/10/2018

สวท ปัตตานี จัดกิจกรรมให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ในสถานสงเคราะห์เด็ก

เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยากร จาก สวท ปัตตานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานีภายใต้หัวข้อ“เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน เข้าใจ ไม่เสี่ยงเอดส์”ณ สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี ซึ่งน้องๆให้ความสนใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

สวท ให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีและตรวจ VCT ให้กับน้องๆมีนบุรีโปลีเทคนิค

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะวิทยากร และอาสาสมัคร สวท ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับน้องๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค พร้อมกับแจกจ่ายสื่อและเวชภัณฑ์การคุมกำเนิน โดยเฉพาะถุงยางอนามัยให้กับวิทยาลัยฯ ได้นำไปแจกจ่ายให้กับน้องๆนักศึกษาทั้งในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง ที่สำคัญงานนี้ยังมีบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ให้กับน้องๆฟรี ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันท้องป้องกันเอชไอวี ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
11/10/2018

คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น เสริมสร้างความรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมให้กับเด็กๆ

เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหาการท้องก่อนวัย พร้อมกับสอดแทรกทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น ทักษะการปฎิเสธ ทักษะการต่อรอง ให้กับน้องๆเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพราะเยาวชนเป็นอนาคตของประเทศ ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

สวท เข้าให้บริการตาวจ VCTพร้อมกับให้ความรู้การป้องกันเอชไอวีกับนักศึกษา ม.ศรีปทุม

เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท พร้อมด้วยเครือข่าย อาสาสมัคร ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พร้อมกับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT)ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ