fbpx

ข่าวสาร

18/10/2018

สวท ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพนักงานโรงแรมในพื้นที่

เมื่อวานนี้ (17 ต.ค.61) สวท สำนักงานโครงการจังหวัดปัตตานี เข้าให้ความรู้และบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่ พนักงาน บุคลากร หญิง โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี ภายใต้โครงการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ ให้สนับสนุนโดยสำนัก งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)    
18/10/2018

“ไบโอฟาร์ม” ส่งต่อเวชภัณฑ์การคุมกำเนิดหวังช่วยเหลือสังคมลดท้องไม่พร้อม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (17 ต.ค.61) ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯพร้อมด้วย คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผอ.สมาคมฯ รับมอบเวชภัณฑ์การคุมกำเนิด จากบริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เพื่อสนับสนุนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ลดปัญหาการท้องไม่พร้อม และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเวชภัณฑ์การคุมกำเนิดอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ติดตามข่าวสารของ สวท ได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
11/10/2018

สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีพนักงานบริการหญิงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ สวท และอาสาสมัคร ลงพื้นที่สถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับพนักงานบริการหญิง สถานบันเทิงใดอยากให้ สวท ลงไปให้ความรู้ติดต่อมาได้ที่ 02-941-2320 ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

สวท ลงพื้นที่สถานบันเทิงจัดประชุมแนวร่วมอาสาสมัครเติมเต็มความรู้ป้องกันเอชไอวี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะทำงาน สวท ลงพื้นที่ร้านมะดัน1 อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี ประชุมร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัครพนักงานบริการหญิง เพื่อทบทวนความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไวี พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานให้กลุ่มอาสาสมัครได้รับทราบ โดยงานรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีถือเป็นหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ สวท ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
11/10/2018

สวท เข้าพบผู้ปกครองบ้านราชวิถี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานด้านอนามัยเจริญพันธุ์

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สวท นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบปะกับผู้ปกครองบ้านราชวิถี กทม. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของ สวท โดยมุ่งประเด็นไปที่การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนในการให้คำปรึกษาแก่เยาวชนในสถานสงเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานสงเคราะห์เด็กของ สวท นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
11/10/2018

สวท เชียงใหม่ ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้พิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท เชียงใหม่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้แก่ ผู้พิการภายในสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

เดินหน้าให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับน้องๆเกษมสันต์บริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยากร จาก สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้กับน้องนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ ในประเด็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก สถาบันการศึกษาไหนอยากให้ทีมวิทยากรของ สวท ลงไปให้ความรู้ สามารถติดต่อมาที่ สวท เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรคืองานของเรา ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
11/10/2018

คลินิก เวชกรรม สวท อุบลราชธานี ร่วมพัฒนาระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมในพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท อุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ OSCCและแนวทางการให้การปรึกษาวางแผนครอบครัว การให้ความช่วยเหลือ และระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลน่้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
11/10/2018

สวท ปัตตานี จัดกิจกรรมให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ในสถานสงเคราะห์เด็ก

เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยากร จาก สวท ปัตตานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานีภายใต้หัวข้อ“เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน เข้าใจ ไม่เสี่ยงเอดส์”ณ สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี ซึ่งน้องๆให้ความสนใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ