fbpx

Grobal Link

02/04/2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตรา

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตรา         สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัย การเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจสำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ […]
02/04/2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จัดทำบัญชีทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องของงบดุล งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย […]
02/04/2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา   หน้าที่และความรับผิดชอบ (คลิก) สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320  ต่อ 135 […]
02/04/2019

รับสมัครรองผู้อำนวยการ สวท 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลดน์ใบสมัครได้ที่นี่  
22/01/2019

สวท รับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับ เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงาน ณ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320  […]
18/01/2019

รับสมัครพยาบาลประจำคลินิกเวชกรรม สวท ประจำ กทม. 2 อัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับพยาบาล จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกเวชกรรม สวท ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9412320  ต่อ 135 (คุณยงยุทธ) […]
10/01/2019

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เด็กๆไปเที่ยวไหนดีได้ทั้งความรู้และความสนุก

1. ทำเนียบรัฐบาล ไม่ว่าวันเด็กในปีไหนๆ เด็กน้อยทั้งหลายก็ต้องอยากไปเที่ยวชม “ทำเนียบรัฐบาล” สักครั้งในชีวิต เพราะจะได้ไปเห็นสถานที่ทำงานจริงของนายกรัฐมนตรี เด็กๆ คนไหนที่มีความฝันว่า เมื่อโตขึ้น…อยากเป็นนายกฯ ต้องห้ามพลาดไปชมของจริง แถมยังจะเปิดโอกาสให้น้องๆ หนูๆ ได้ลองนั่งเก้าอี้นายกฯ อีกด้วย แถมยังมีกิจกรรมสนุกต่างๆ มากมาย ในปี 2562 ทางทำเนียบรัฐบาล ได้เตรียมกิจกรรมและของรางวัลมาแจกมากมายเหมือนเช่นทุกปี โดยเด็ก ๆ จะได้รับของแจกเป็นอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ทั้งสมุด […]
25/10/2018

สวท ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการใหญ่ IPPF ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อพบปะกับองค์กรภาคี พร้อมกับเยี่ยมชมคลินิก เวชกรรม สวท บางเขน

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สวท ให้การต้อนรับ Dr. Alvaro Bermejo ผู้อำนวยการใหญ่ (Director-General) ของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ ( International Planned Parenthood Federation – IPPF) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สวท พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมการทำงานของคลินิก เวชกรรม สวท […]