fbpx

Lasted News

27/09/2019

ผนึกกำลัง 3 องค์กรภาคี ร่วมรณรงค์ป้องกัน “การท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น” สร้างอนาคตที่เราเลือกได้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดงานเนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 2562 (World Contraception Day 2019) ภายใต้แนวคิด “Power of Options…อนาคตที่เราเลือกได้”เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการคุมกำเนิด ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนอนาคตจนนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทย ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล […]
20/09/2019

คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ออกบูธสร้างภูมิให้เยาวชนป้องกันท้องป้องกันโรค

ช่วงเช้าที่ผ่าน(20/09/62) คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ร่วมออกบูธกิจกรรมให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2562 จังหวัดเชียงราย #วันเยาวชนแห่งชาติ2562 #รู้ทันไม่ท้อง
13/09/2019

สวท ผ่านการประเมินมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรจาก IPPF

เมื่อวันที่ 9-12 กันยายนที่ผ่านมา สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ หรือ IPPF ส่งผู้แทนเข้าทำการ ACCREDITATION เพื่อประเมินมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ โดยมี ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ อุปนายก สวท พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของ สวท เป็นผู้ให้ข้อมูล และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ สวท ผ่านการ ACCREDITATION จาก IPPF […]
30/08/2019

ลงพื้นที่ปัตตานี ติดตามงานโครงการผู้สูงอายุใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม รองผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวท และคณะทำงานผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการ “ผู้สูงอายุใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม”จังหวัดปัตตานี ระหว่างที่กลุ่มผู้สูงอายุกำลังช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน การคัดกรองขยะในครัวเรือน การปลูกผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ และฝึกปฏิบัติการทำน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)พื้นที่โครงการฯ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และประชุมถอดบทเรียน ร่วมกับ คณาจารย์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]
26/08/2019

เตรียมพร้อมซ้อมแผนรับมือเหตุไฟไหม้

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม รองผู้อำนวยการสมาคมฯ นำเจ้าหน้าที่ สวท ฝึกอบรมซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัย(ไฟไหม้) ในอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดอัคคีภัยขึ้น โดยมีทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงลาดยาว กทม. สาธิตอุปกรณ์และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตัวขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมกับฝึกจำลองเหตุการเสมือนจริง
26/08/2019

อบรมเชิงปฎิบัติการบุคลากรสถานสงเคราะห์พัฒนาระบบคุณภาพแบบเทียบระดับ

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคมที่ผ่านมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันจัดงานประชุมเชิงปฎิบัติการและเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ด้วยกระบวนการเทียบระดับ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
26/08/2019

ออกบูธให้ความรู้ป้องกันท้องไม่พร้อมในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจากคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้พร้อมกับออกบูธกิจกรรม ในงาน ยุวธรรม 4.0 G โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยภายในบูธกิจกรรมมีสื่อความรู้และเวชภันฑ์การคุมกำเนิดไว้ให้น้องๆได้ เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยเรียน
17/08/2019

ขอเชิญร่วมประมูลเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานคุณภาพดี

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญร่วมประมูลเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานคุณภาพดี วันพฤหัสบดีที่  22 สิงหาคม 2562  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 5  อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 กทม. สอบถามเพื่มเติมโทร  02 941 2320  ต่อ 125 และ 131 […]
07/08/2019

จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโครงการฯ

ขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 1. หลักการและเหตุผล ด้วยตระหนักถึงปัญหาอัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อตอบสนองในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ อันได้แก่การให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศ ไปจนถึงการส่งเสริม เพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชน อย่างไรก็ดี จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2561 โดยความร่วมมือของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) […]